Coraz bliżej święta…

Czy wysłaliście już list do Świętego Mikołaja? A czy nie zapomnieliście w nim wspomnieć o drobiazgu od Zegarynek? :)

Copyright Zegarynki.pl 2011