Regulamin

§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.zegarynki.pl jest firma Kello Art Małgorzata Kobylańska z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Otwarta 2/36, 80-169 Gdańsk, NIP 583-175-42-24

§2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres zegarynki@gmail.com.

§3

Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§4

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§5
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§6

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§7

Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

§8

Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres mailowi zegarynki@gmail.pl.

§9

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu lub e-maila.

Klient jest zobowiązany do zapłaty w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

§10

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia, cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.

§11

Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

§12

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

§13

Zabrania się ( klientowi ) umieszczania na stronach sklepu ( np. formularz opinii o produktach ) treści o charakterze bezprawnym.

§14

Klient/Odbiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z Kodeksu Cywilnego (art. 384)

§15

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20-11-2011 i w przyszłości może ulec zmianie.

§16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Copyright Zegarynki.pl 2011